top of page
1: WAT ZIJN ONZE AANBEVELINGEN VOOR EEN EFFECTIEF ALCOHOLBELEID?
 1. Introduceer een minimum consumentenprijs per eenheid alcohol.

 2. Beperk de beschikbaarheid van alcohol.

 3. Kopieer het succes van het tabaksbeleid en verbied alcoholreclame en -sponsoring

 4. Laat publieke bewustwordingscampagnes een structureel onderdeel blijven van het nationale alcoholbeleid.

 5. Besteed extra aandacht aan kwetsbare jongeren en ouderen met alcoholproblemen.

 6. Onderzoek de ernst en omvang van de schade die drinkers anderen aandoen (‘lastdrinken’).

 7. Ontwikkel landelijke richtlijnen voor de toezichts- en handhavingstaak van gemeenten.

 8. Pas de Drank- en Horecawet zo aan dat de beschikbaarheid wordt beperkt en de handhaving wordt verbeterd.

 9. Geef budget voor en stimuleer de beschikbaarheid van positieve alternatieven voor alcoholgebruik.

 10. Formuleer een nieuw nationaal alcoholbeleidsplan.

2: WAT ZIJN DE FEITEN OVER ALCOHOLGEBRUIK?
 1. Alcohol is een populair genotmiddel

 2. Pluspunt: minder jonge jongeren drinken alcohol

 3. Minpunt: binge drinken onder jongeren blijft een hardnekkig en schadelijk fenomeen

 4. Veel volwassenen overschrijden de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad

 5. Alcohol schaadt de gezondheid

 6. Alcohol is een verslavend genotmiddel

 7. Wat de drinker anderen aandoet

 8. In Europa is het drankgebruik hoger dan in enig ander werelddeel.

3: WAT ZIJN DE TRENDS IN HET NEDERLANDSE ALCOHOLBELEID?
 1. Het landelijke alcoholbeleid is onvoldoende gericht op de volksgezondheid.

 2. Goedkope alcohol leidt tot bingedrinken, met name bij kwetsbare groepen.

 3. De vergrijzing vraagt om een nieuw beleid gericht op alcohol en ouderen.

 4. Er zijn grote verschillen ontstaan tussen de gemeenten voor wat betreft de uitvoering van toezicht en handhaving.

 5. Blurring leidt tot ongewenste normalisatie van alcoholgebruik.

 6. Succesvolle lokale alcoholprojecten lopen af en er is onduidelijkheid over hun toekomst.

 7. Positieve alternatieven voor alcoholgebruik worden nog onvoldoende benut.

Gezondheidsorganisaties lanceren

Alcoholmanifest

1 november 2016

COPYRIGHT © STAP. Dit is een gratis website zonder reclames. Overname van door de webredactie geschreven nieuwsberichten of delen daarvan is toegestaan, op voorwaarde van bronvermelding. Overname van themapagina-teksten of delen daarvan is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming en bronvermelding.


PRIVACYBELEID STAP. In bijgevoegd document vindt u alle informatie over het privacybeleid van STAP. 

bottom of page